Vier-vinger-regel

Porno. Bijna iedereen kijkt er weleens naar, of heeft het weleens gezien. In veel landen is het kijken naar of het maken van seksueel beeldmateriaal een clandestiene aangelegenheid. In de westerse wereld hebben we -vooral sinds de opkomst van internet- een ruime keuze aan legale porno. Deze vrijheid lijkt nu echter averij op te lopen, tenminste in het Verenigd Koninkrijk, als het aan de British Board of Film Classification (BBFC) ligt. De BBFC wil namelijk via een wetsvoorstel gaan regelen dat websites die porno aanbieden een veel strikter leeftijdsbeleid gaan voeren, maar ook de sites gedeeltelijk gaan censureren: dit censuurbeleid wordt dan gelijk getrokken met de regels die gelden bij de verkoop van seksfilmpjes op fysieke beelddragers.

Wat betekent dit? Websites mogen, wanneer dit wetsvoorstel aangenomen wordt, porno waarin bepaalde seksuele handelingen worden verricht, niet meer tonen. Het gaat volgens de BBFC om niet-conventionele seksdaden. Dat is uiteraard een nogal ongedefinieerd begrip, en de BBFC heeft nog geen definitieve lijst naar buiten gebracht, maar er zijn nu al wel voorbeelden van seksdaden die men onder de noemer niet-conventioneel plaatst, waar je vraagtekens bij kunt zetten. Zo heeft men het over vrouwelijke ejaculatie, seks met (zweep)slagen waar zichtbare striemen bij achterblijven of seks in het openbaar (!). De meest curieuze term die in deze context is gevallen, is de vier-vinger-regel, wijzende op het maximale aantal vingers dat tegelijkertijd in een seksuele opening mag worden gebracht.

Het wetsvoorstel van de BBFC is om meerdere redenen een slecht idee. Om te beginnen is censuur een zwaar middel. Het is een vorm van macht die bijvoorbeeld uit naam van de kerk door de eeuwen heen veel slachtoffers heeft geëist. Ook in de wat jongere geschiedenis heeft het nog veel moeite gekost om ons te ontworstelen aan het verbod op publicatie van bepaalde onderwerpen, om taboes te doorbreken. In liberale westerse landen, is één van de verworven vrijheden een zo klein mogelijke paternalistische werking van de overheid. Censuur druist regelrecht tegen dit principe in. Dát er nog wel censuur is, is onontkoombaar en begrijpelijk; je wilt als redelijke samenleving bijvoorbeeld geen filmpjes waarin op zeer expliciete wijze wordt aangezet tot gruweldaden. Maar, censuur, algemener geformuleerd, verbieden, zou altijd een last resort moeten zijn, wanneer alle andere beschikbare middelen ontoereikend blijken.

Dan is er de verantwoording van de censuur van de BBFC waar het één en ander aan schort. De BBFC legitimeert haar voorgestelde verbod niet op basis van de illegaliteit van de getoonde seksuele handelingen, maar veeleer op een arbitraire scheiding tussen conventionele seks en niet conventionele seks. De BBFC vindt met andere woorden seks zoals de meeste mensen dat hebben prima, maar vindt seksueel gedrag dat van de massa afwijkt, slecht. Deze stelregel is arbitrair, omdat uiteraard helemaal niet duidelijk is wat precies conventioneel is en wat niet. Daar zijn -althans nu nog- geen goed onderbouwde lijstjes van. Belangrijk is dat conventionaliteit als voorgestelde maatstaf voor seksueel acceptabel (via websites toonbaar) gedrag, een slechte zaak is omdat hierdoor de BBFC zich opwerpt als producent van de seksuele moraal. In plaats van dat seksuele content wordt beoordeeld via de wettelijke kaders, waardoor bijvoorbeeld kinderporno verboden is, wil de BBFC álle Britten opleggen wat voor seks ze wel en niet mogen zien op basis van onduidelijke en onredelijke gronden, zoals wat de meerderheid van de Britten tussen de lakens uitspookt.

Onredelijk gefundeerd paternalisme zoals het wetsvoorstel van de BBFC zorgt zoals gezegd voor erosie van onze liberale waarden. Het tast de autonomie van de burger aan, zonder dat de burger hier aantoonbaar op een andere manier beter van wordt. En, al zou de burger hier op de één of andere manier beter van worden, dan nog steeds is de opgeheven morele vinger van de BBFC een beschadiging van de autonomie, en alleen daarom al discutabel. Het punt is nu echter, dat bepaalde burgers niet alleen niet beter worden door dit voorstel, maar zelfs slechter. Minderheden die er afwijkende seksuele voorkeuren op na houden, worden benadeeld doordat zij geen voor hen interessante porno mogen kijken op het internet. Tegelijkertijd worden zij door een dergelijk verbod meer dan al het geval was weggezet als afwijkend en moreel verwerpelijk. En ook komt hier nog even het hellende-vlak-argument om de hoek kijken, zojuist al even impliciet geduid tijdens het bespreken van de arbitraire scheiding tussen conventioneel en onconventioneel: waar eindigt straks de lijst met verboden seksuele daden? Wordt straks naast de vrouwelijke ejaculatie, het gehele vrouwelijke orgasme verbannen? Mag homoseksuele seks niet meer bekeken worden? Het is in een redelijke samenleving, waar juist de laatste jaren de spanningen omtrent bijvoorbeeld de LBGT-community lijken toe te nemen, echt onaanvaardbaar dat minderheden zo worden gemarginaliseerd. Ik pleit er tenslotte dan ook voor om dit waardeloze wetsvoorstel naar de prullebak te verwijzen en de BBFC meer dan vier vingers en zweepslagen met zichtbare striemen toe te dienen. Op beeld.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.